• Ashtanga Yoga

  Ashtanga Yoga er en yoga stil basert på flere tusen år gamle skrifter. Pattabhi Jois(les mer om Pattabhi Jois her) fikk kjennskap til denne stilen da han studerte hos Krishnamacharya, i begynnelsen av 1927.

   

  Sri K Pattabhi Jois organiserte Ashtanga systemet til de sekvenser og teknikker vi kjenner idag. Idag har Sharat Rangaswami, hans barnebarn og Sharaswati, hans datter overtatt og fører denne tradisjonen videre fra shalaen i Mysore, India.

   

  Ashtanga yoga er en fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Det er en utmerket form for trening, som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, smidighet, energi og et rolig sinn. Det helhetlige perspektivet og dens positive effekter har gjort Ashtanga yoga veldig populær de siste årene.

   

  Treningen baserer seg på en serie (primary series) bestående av ca. 50 yogastillinger. Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt. Hver asana forbereder for neste, og hvis man har tillit til denne disiplinen og praktiserer regelmessig oppnår man raskt progresjon. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelses og bidrar til dynamisk flyt mellom stillingene.

   

  Ordet ”ashtanga” betyr 8 grener på sanskrit. Fysisk aktivitet, asana, er den tredje gren. Asana er et hjelpemiddel for å utforske og utvikle sitt potensiale både fysisk og mentalt.

   

  Å trene yoga beriker tilværelsen, gir sunt liv, nye perspektiver og vekker opp uendelige talenter og ressurser i hvert enkeltindivid.

   

  Ashtangas 8 grener

  1. Yama: som har fem underliggende nivåer: Ahimsa(ikke-vold), Satya(ærlighet), Asteya (ikke-stjele), Brahmacharya (continence), Apparigraha (ikke- begjære).

  2. Niyama: som også har 5 underliggende nivåer; saucha(purifiserende), Santosha ( å være fornøyd), Tapas (disiplin), Swadhyaya, (selv-ransaken), Ishwarapranidhana (overgi seg)

  3. Asana: Fysiske Stillinger

  4. Pranayama: Pusteøvelser

  5. Pratyahara: Trekke sansene tilbake

  6. Dharana: Konsentrasjon

  7. Dyhana: Meditasjon

  8. Samadhi: Bliss/kropp og sjel blir ett med alt rundt oss

   

  ​Når vi er nybegynnere, er det vanlig å se yoga praksisen som kun en serie fysiske stillinger. Etterhvert som vi blir mer etablerte i vår praksis, vil vi se at de åtte grenene ikke er en sekvens, men integrert med hverandre.

   

  Når man har en regelmessig fysisk asana praksis blir man bevisst på hvor viktig de to første grenene er for praksisen, hvordan man behandler seg selv og omgivelsene. Når vi er fornøyd med vår kropp og har et rolig og klart sinn, vil våre handlinger bli fokuserte, snille og kraftfulle.

  Shri Pattabhi Jois

  Indisk yoga lærer som grunnla Ashtanga Vinyasa Systemet. Pattabhi Jois far var Astrolog, prest og landeier. Fra fem års alder startet Jois å lære Sanskrit og ritual lære, sammen med faren. Dette var noe alle sønner av det høyeste Kastet i India gjorde (Brahmin).

   

  Ingen i Jois familie praktiserte eller var interesserte i yoga. Tolv år gammel fikk Jois være med på en yoga demonstrasjon og forelesning av T. Krishnamacharya. Neste dag begynte han i lære hos T.Krishnamacharya.I to år praktiserte han i all hemmelighet hver morgen før han gikk på skolen.I 1930 reiste Jois hjemmefra og bosatte seg i Mysore India, for å studere Sanskrit. To år etter kom T. Krishnamacharya til Mysore og de ble gjenforent.


  Jois ble etterhvert gift og fikk barn. Han startet å jobbe på Sanskrit College i Maharaja, og han fikk tittel professor i 1953. I 1973 started han å undervise i egen shala: Ashtanga Yoga instituttet i Mysore. Jois Shala ble etterhvert veldig kjent, og folk fra hele verden kom for å lære hans Ashtanga Vinyasa system.

   

  Hans kone Ranaswamy (F.1941) og Barnebarn Sharat (F.1971) jobbet sammen med han, og i dag er det Sharat som driver Instituttet, og lærer Ashtanga Systemet videre. Pattabhi Jois Døde i Mai 2009

   

  Åpningsmantra
  Før hver Ashtanga Vinyasa time starter vi timen men å shante et Om, etterfulgt av et åpnings Mantra. Vi gjentar det samme på slutten av timen. Vi shanter et Om, etterfulgt av et avsluttende Mantra. Dette blir gjort for å hedre Patanjali, en vis Indisk Filosof som levde ca 200/250 f.Kr. Patanjali samlet sammen vise tekster og skrev de ned i boken Yogasutra. Boken er blitt selve grunnlaget for tanke systemet Yoga. Det er i Yoga Sutras vi blir kjent med Ashtanga yogaens åttedelte system som innebærer etisk trening.

   

  Ashtanga Yoga åpningsmantra:
  Om
  Vande Gurunam Charanaravinde
  Sandarshita Svatma sukava Bodhe
  Nih Sreyase Jangalikayamane
  Samsara Halahala Mohashantyai
  Abahu Purushakaram
  Shankhacakrsi Dharianam
  Sahasra Sirasam Svetam
  Pranamami Patanjali
  Om

   

  Norsk oversettelse:
  Om
  Jeg bøyer meg til guruens lotusføtter
  som gjør vår sjels uendelige lykke klar
  Heleren som fjerner giften født av
  livets og dødens virvel
  Til patanjali, en inkarnasjon av Adiesesa,
  den klare lysende tusenhodene slangen,
  som et menneske opp til skuldrene
  med et horn, en ilddiskos og et sverd i hånden,
  respekterer jeg dypt,
  Om

   

  Ashtanga Yoga avslutningsmantra
  Om
  Svasti prajabhyah paripalayantam
  Nyayena margena mahim mahisah
  Gobrahmanebhyah subhamastu nityam
  Lokasamasta Sukhino bhavanto
  Om, Santih Santih Santih

   

  Norsk oversettelse:
  Om
  La fremgang bli æret
  La herskere regjere med rettferdighet
  La fred og vennlighet,
  Guddommelighet og lærdom råde,
  la lykke og godhet finnes
  over alt i verden
  Om, fred, fred, fred